Moravia
Share
Tweet

Archive: Petr Iljič Čajkovskij Spící krasavice

Address

1 / < >

Petr Iljič Čajkovskij

Spící krasavice

Pohádkový balet o Šípkové Růžence
Po Louskáčkovi a Labutím jezeře uvede baletní soubor Moravského divadla v Olomouci poslední z Čajkovského trojlístku slavných baletů. Libreto Spící krasavice napsal Ivan Vsevoložský a Marius Petipa podle známé pohádky Charlese Perraulta. Světová premiéra se konala roku 1890 v Mariinském divadle v Petrohradě. Z baletů Petra Iljiče Čajkovského je Spící krasavice nejnáročnější po hudební, scénické i taneční stránce. Jen špičkový baletní soubor si tak může troufnout uvést Spící krasavici. Naši inscenaci nastuduje v klasické choreografii podle Mariuse Petipy bývalá primabalerína Národního divadla v Praze Hana Vláčilová. Přijďte si do Moravského divadla vychutnat baletní pohádku o princezně Auroře, která se podle kletby zlé víly Carabosse píchne do prstu a usne, aby byla po stu letech polibkem probuzena krásným princem Desiré.


Spoluúčinkuje orchestr Moravského divadla Olomouc.


Délka představení:  cca 2 hod. 20 min., 1 přestávka


Peter Ilyich Tchaikovsky

The Sleeping Beauty  

A fairytale ballet about the Sleeping Beauty


Following ´The Nutcracker´ and ´Swan Lake´, our ballet ensemble presents the last of Tchaikovsky’s three famous ballets. The (libretto) original scenario of ´The Sleeping Beauty´ was written by Ivan Vsevolozhsky and Marius Petipa, based on the famous fairytale by Charles Perrault, and the world premier took place at the Mariinsky Theatre in St. Petersburg in 1890. Of Tchaikovsky’s ballets, ´The Sleeping Beauty´ is considered the most technically difficult in terms of the music, scenes and dancing, and only an accomplished ballet ensemble can successfully present it. Former prima ballerina of the National Theatre in Prague, Hana Vláčilová, has prepared the play in the classical choreography style of Marius Petip. Visit the Moravian Theatre and enjoy the ballet fairytale about Princess Aurora who, according to the evil curse of fairy Caraboss, pricks her finger and falls asleep for one hundred years, to be awoken by the kiss of the charming prince Desiré. The Moravian Theatre orchestra co-star in this performance.