Moravia
Share
Tweet

Archive: Rudolf Piskáček Perly panny Serafínky

Address

Horní náměstí 432/22, 779 00 Olomouc
1 / < >

Rudolf Piskáček

Perly panny Serafínky

Lidová hra o třech dějstvích

Starosvětská německá fraška Friedricha Hoppa Kožíšek, perle, kamna inspirovala skladatele Rudolfa Piskáčka a libretisty Jiřího Baldu a Emanuela Brožíka k vytvoření operety Perly panny Serafínky. Zazněla poprvé ve vinohradském divadle roku 1925 a od té doby procházela mnohokrát v různých provedeních na různých scénách hudebních divadel. Zásluhu na dalším úspěchu této české operety měly bezesporu skladatelovy jednoduché a lehce zapamatovatelné melodie – Vždyť přece hubička, Ty české panenky, Kéž jedenkrát atd. Úspěšná a oblíbená opereta o "dvojí" krádeži perel, o intrikách, námluvách Toníčka a Serafínky potěší každého příznivce "lehčího žánru".

 

Spoluúčinkuje orchestr, sbor a balet Moravského divadla Olomouc.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rudolf Piskáček

Pearls of the Virgin Seraphim

Popular play in three acts

An old-world German farce comedy by Friedrich Hopp, “Fur coat, pearls, woodstove” inspired by composer Rudolf Piskáček, librettist Jiří Balda and Emanuel Brožík who  to composed the operetta “Pearls of the Virgin Seraphim”. First performed in Vinohrady Theatre, Prague in 1925 and since then has gone through several stages of musical theatres. It is thanks to the composer’s simple and easy to remember melodies that this Czech operetta is so highly popular. Successful and popular operetta about the  “dual” theft of pearls, intrigues, courting of Toníček and Seraphim will delight any fan of “light genre”.

Places & Venues

Horní náměstí 432/22, 779 00 Olomouc

Marker