Moravia
Share
Tweet

Archive: Netopýr Klenot vídeňské operety

Address

1 / < >

Johann Strauss

Netopýr

Klenot vídeňské operety
Opereta Netopýr vídeňského skladatele Johanna Strausse právem patří, stejně jako Veselá vdova, k nejhranějším a nejkrásnějším světovým operetám. Když měl Netopýr premiéru, bylo skladateli již 49 let. Pro divadlo začal psát poměrně pozdě; Netopýr byla jeho teprve třetí opereta. Napsal ji ale dokonale vyzrálý muzikant – v té době již slavný a uznávaný skladatel valčíků, pochodů a písní. Vtipné a nápadité libreto Carla Haffnera a Richarda Genéeho stojí společně s krásnou Straussovou hudbou za úspěchem této operety. Spíše než na obligátní operetní klišé vsadili tentokrát libretisté na dobře rozehranou situační komiku. Režie se ujme Zbyněk Brabec, který se na prknech Moravského divadla Olomouc představí ve své premiérové režii.

Délka představení: cca 2 hod. 30 min., 1 přestávka

Johann Strauss Jr.

THE BAT


The greatest masterpiece of the golden era of the Viennese operetta

The operetta Bat by the Viennese composer Johann Strauss Jr., the same as The Happy Widow, rightfully belongs to the most played and most beautiful world operettas. When the Bat premiered, the composer was already 49 years old.  He began writing for the theatre relatively late; The Bat was only his third operetta. However, it was written by a perfectly mature musician – already famous at this time and a recognized composer of waltzes, marches and songs. A humorous and imaginative libretto by Carl Haffner and Richard Gené, together with the beautiful song by Strauss is what stands behind the success of this operetta.  Rather than betting on obligatory opera clichés, this time librettists went for a well played out situational comedy. It was directed by Zbyněk Brabec, for whom this direction on the stage of the Moravian Theatre Olomouc was a premier.