Moravia
Share
Tweet

Archive: Franz Lehár Paganini

Address

1 / < >

Franz Lehár

Paganini

Opereta ve třech dějstvích 


Premiéra operety Paganini se konala 30. října 1925 v Johann Strauss Theater ve Vídni. Libreto napsali Paul Knepler a Béla Jenbach. Původní text s názvem „Hexenmeister“ napsal Knepler (prý bez nějakých ambicí), k Lehárovi ho doručil jeho přítel Viktor Wögerer. Námět čerpal ze života slavného houslisty Niccola Paganiniho. Verše libreta upravil Béla Jenbach. Touto operetou začala nová éra v muzikální tvorbě Franze Lehára. Hudebně se stále více přibližuje opeře (hudba je dramatičtější, postavy jsou hudebně vyjádřeny do větší hloubky). V tom ho ovlivnil hlavně Puccini, se kterým Lehára spojovalo přátelství a vzájemný obdiv. Lehár začíná tvořit díla, která nekončí šťastně, což je u operety dost neobvyklé. Láska hlavních postav zůstává nakonec nenaplněná. I tyto Lehárovy smutně končící operety měly u obecenstva velký úspěch. Poslední uvedení operety v Olomouci bylo 24. 10. 1997.


Spoluúčinkuje orchestr, sbor a balet Moravského divadla Olomouc.

Délka představení: cca 2 hod. 20 min., 2 přestávky

Franz Lehár
Paganini
An operetta in three acts

The premier of the operetta ´Paganini´ took place at the Johann Strauss Theatre in Vienna on October 30th 1925. The libretto was written by Paul Knepler and Béla Jenbach, from an original text called “Hexenmeister“ by Knepler (apparently without any ambitions), whose friend Viktor Wögerer delivered it to Lehár. Knepler took his theme from the life of the famous violinist Niccolo Paganini. This operetta began a new era in the musical composition of Franz Lehár. Musically, it came closer to opera (the music is more dramatic, the characters are musically expressed in greater depth). His principal influence came from Puccini, with whom he enjoyed friendship and a mutual admiration. Lehár begins creating masterpieces with unhappy endings, which is somewhat unusual for operettas, and in ´Paganini´, the love of the two principal characters remains unfulfilled in the end. However, Lehar´s operettas with unhappy endings were met with great acclaim by the audience. The last performance of this operetta in Olomouc was on October 24th 1997.