Moravia
Share
Tweet

Archive: Zdeněk Pololáník Noc plná světla

Address

1 / < >

Zdeněk Pololáník

Noc plná světla

Světová premiéra opery o naději, lásce a síle oběti
Moravské divadlo Olomouc uvádí ve světové premiéře operu Zdeňka Pololánika Noc plná světla. Libreto podle námětu Paula Claudela připravil Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký. Režie se ujal umělecký šéf činohry MDO a zkušený operní režisér Michael Tarant.


Děj opery se odehrává ve středověku na francouzském venkovském statku. Otec se rozhodne vykonat pouť do Jeruzaléma. Předtím předá své hospodářství Jakubovi Hurymu a přeje si, aby se za něj provdala jeho starší dcera Violéna. Ta však svým polibkem vykoupí stavitele chrámů Petra z Craonu, který je stižen malomocenstvím. Sama podlehne nákaze a odchází do útulku pro malomocné. Její sestra Mara, která nepřála sňatku Violény, se poté provdá za Jakuba. Po několika letech se jim narodí dítě, které však zemře. Mara s mrtvým dítětem vyhledá o vánoční noci Violénu a prosí ji, aby jako světice vykonala zázrak.


Záštitu nad inscenací převzal kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

 

Délka představení: cca 2 hod. 10 min., 1 přestávka

 

Zdeněk Pololáník

A Night Full of Light  

The world premier of an opera about hope, love and the power of sacrifice


The Moravian Theatre in Olomouc is performing the world premier of Zdeněk Pololánik’s opera - ´A Night Full of Light´. A libretto based on a theme by Paul Claudel was prepared by Josef Hrdlička, the auxiliary bishop of Olomouc. The opera is directed by Moravian Theatre artistic drama director and experienced opera director, Michael Tarant.


The opera takes place in the middle ages on a French farm. A father decides to undertake a pilgrimage to Jerusalem.  He hands over his farm to Jakub Hury and also wishes that his older daughter Violéna marries Jakub. However, with her kiss, she redeems the church builder, Peter of Craon, who is suffering from leprosy. She succumbs to the disease herself and departs to a leper colony. Her sister, Mara, who did not wish Violéna get married, then marries Jakub. They have a child after several years, but this child dies. On Christmas Eve, Mara, with her dead child, searches for Violéna and begs her to perform a miracle as a saint. 


This performance is under the patronage of Prague Cardinal and Archbishop Dominik Duka and Minister of Internal Affairs Karel Schwarzenberg.