Moravia
Share
Tweet

Archive: Malé divadlo kjógenu

Address

1 / < >

Malé divadlo kjógenu, Brno
st | 6. 5. | 19.00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ 150 Kč / 100 Kč 

Jobikoe (Hlas za dveřmi)
Sluha Tarókadža odešel ze služby a několik dnů se neukázal. Proto se jeho pán, místní samuraj, rozhodne s druhým sluhou Džirókadžou navštívit jeho dům. Džirókadža je vyslán ohlásit jejich návštěvu. Tarókadža má ale strach, že dostane vyčiněno a zapírá se. Po Džirókadžovi vstupuje k domu samotný pán a táže se změněným hlasem, zda je Tarókadža doma. Tarókadža však prohlédne samurajovu lest a změněným hlasem se opět zapře. Pán a Džirókadža vymyslí další lest a donutí Tarókadžu, aby se zapíral způsobem starých tradičních pěvců, oblíbenou melodií koutabuši a dokonce taneční melodií odoribuši . Tarókadža hraje velmi sebevědomě danou hru, ale nakonec je vylákán z domu zpěvem, při kterém se navíc tančí. Po krátkém tanečním výstupu je prozrazen a následuje typická kjógenová honička za vykutáleným sluhou.

Sado kicune (Lišky z ostrova Sado)
Autor textu je neznámý, odhadovaná datace zhruba do druhé poloviny 15. století. 
Pěstitel rýže z ostrova Sado vyráží na cestu do hlavního města, aby odvedl daně za minulý rok. Cestou potkává pocestného z provincie Ečigo, o kterém se během rozhovoru dozvídá, že je také pěstitelem rýže a že též míří platit daně do hlavního města. Přestože ostrov Sado i provincie Ečigo patří historicky k nejodlehlejším koutům Japonska, dostávají se putující záhy do sporu, kdo z nich žije ve větší aglomeraci, a kdo je naopak pouhý „vesničan“. Jelikož rozdílů mezi oběma oblastmi není mnoho, středem sporu se stane zcela bezpředmětný fakt, zda na ostrově Sado žijí lišky. Obyvatel provincie Ečigo totiž dokazuje neexistencí lišek na ostrově Sado nehostinnost tamějšího prostředí a vzdálenost od civilizace. Vsadí se o symbol svého postavení – krátký meč. Pokračují do města a berním úředníkem se nechávají rozsoudit. Zemědělec z ostrova Sado úředníka uplácí, aby spor rozhodl v jeho prospěch. Během vzájemné disputace se sice na podvod přijde, hra má však nečekaný vývoj a v celku překvapivé rozuzlení. 
Hra patří k obtížnějším v žánru, zejména díky požadavkům na precizní načasování všech protagonistů. 
Překlad Ondřej Hýbl, úprava Igor Dostálek, Tomáš Pavčík. Režie Motohiko Šigejama. Premiéra 16. 6. 2013.

Brněnský soubor Malého divadla kjógenu vznikl v roce 2001 z podnětu českého dramatika, režiséra a mima Huberta Krejčího a mistra Šigejamy Šimeho jako ansámbl, který se věnuje studiu, realizaci a uvádění japonských frašek kjógen v českém prostředí. 

Kjógen (v překladu „bláznivá“ nebo „umně vyšperkovaná slova“) reprezentuje komickou divadelní formu, která se stejně jako divadlo nó vyvinula z původně čínských her sarugaku. Tento žánr dosáhl rozkvětu v polovině 14. století a v nepřerušené tradici se provozuje do dnešních dnů. Slovo kjógen je samo o sobě většinou chápáno jako výraz označující samostatnou komickou divadelní hru, tradičně vkládanou mezi dvě hry divadla nó.

www.kjogen.cz