Moravia
Share
Tweet

Archive: Od lovců k pastevcům: výzkum pravěkého osídlení v pohoří Sabaloka v Súdánu

Address

1 / < >

Přednáška 
út | 12. 5. | 18.00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ

Přednáška Lenky Sukové z Českého egyptologického ústavu FF UK v Praze. Asi 80 km na sever od soutoku Modrého a Bílého Nilu, u hlavního města Súdánu Chartúmu, leží malé vulkanické pohoří Sabaloka a šestý nilský katarakt. Z 19. století dochované cestopisy popisují tuto oblast jako perlu celého Súdánu a jako nejkrásnější ze šesti úseků peřejí, které přetínají jinak poklidný tok Nilu mezi súdánským Chartúmem a Asuánem na jihu Egypta. Od roku 2009 je toto pohoří místem vědeckého působení interdisciplinární expedice vedené Českým egyptologickým ústavem FF UK v Praze, jež se zaměřuje na poznávání pravěkého osídlení tohoto regionu a jeho interakce s (měnícím se) přírodním prostředím. Tato přednáška přiblíží nejen cíle a poznatky získané během dosavadního výzkumu v pohoří Sabaloka, ale též samotný smysl vědeckého působení českého týmu v zemi tak vzdálené a tak exotické jako je Súdán.