Moravia
Share
Tweet

Archive: Johnová X Ondřich: Dernisáž

Address

1 / < >

pá | 22. 5. | 19.00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ 40 Kč

Magda Ada Johnová: Lanugo
Inscenace autorky výstavy se souborem Liberi in utero ze ZUŠ Iši Krejčího. Audiovizuální kompozice v zenovém rytmu se vzpomínkou na to, co si nepamatujeme.

Štěpán Ondřich: Cizinec
Loutkové představení na motivy stejnojmenného románu Alberta Camuse.

+ DJ Mashroom. Černé desky v rytmu latiny a jazzu.