Moravia
Share
Tweet

Archive: Divadlo architektury | Jaroslav Sedlák a Šárka Svobodová | KOLEKCE

Address

1 / < >

27. 5. – 1. 7. 2015
Muzeum moderního umění | Divadlo hudby
VERNISÁŽ: st | 27. 5. 18.00 hodin

"Prvky se seskupují do větších celků, s libovolným počtem a uspořádáním svých členů. Tato důležitá vlastnost je výhodná pro současnou typovou výstavbu."

Výstavní instalace architekta Jaroslava Sedláka a teoretičky architektury Šárky Svobodové je reflexí tvůrčího procesu architektů a výtvarníků uplatněného ve veřejných stavbách v dobách minulého režimu. Do určité míry omezená nabídka sériových interiérových produktů se mnohdy stávala zdrojem nových kvalit a oslavou obyčejného předmětu. 

Součástí vernisáže bude přednáška a diskuze s autory.

Jaroslav Sedlák (FA VUT Brno) a Šárka Svobodová (FaVU VUT Brno), členové 4AM/ Fóra pro architekturu a média, dlouhodobě spolupracují na výzkumném a přednáškovém projektu Konsonance moderny, který se věnuje poválečné architektuře - mnohdy z ideologických důvodů odmítané - a jejímu vnímání a hodnocení v současnosti. Publikují odborné texty poukazujících na kvalitu modernistických staveb vzniklých v období před rokem 1989 (tvorba architektů Igora Svobody a Růženy Žertové, Smuteční síň v Brně-Židenicích od Ivana Rullera a veřejné stavby brněnského architekta Jana Dvořáka).

Výstava je přístupná vždy hodinu před pořadem v DH nebo po předchozí telefonické domluvě (tel. 585 514 290).