Moravia
Share
Tweet

Archive: Nové poznatky z významných památek Zlínského kraje

Address

1 / < >

Přednáška
čt | 28. 5. | 18.00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ

Přednáška Jana Štětiny z Národního památkového ústavu v Kroměříži seznamuje s aktuálním stavem poznání některých významných památek Zlínského kraje. Byl objasněn stavební vývoj Arcibiskupského zámku v Kroměříži, v Holešově se díky stavebnímu a archeologickému průzkumu podařilo získat řadu poznatků, vztahujících se k předbarokní podobě tamního hradu i stavebnímu vývoji jeho následovníka – raně barokního holešovského zámku. Nová zjištění obohacují i poznání menších venkovských šlechtických sídel – např. zámku v Kvasicích, tvrze v Kurovicích nebo zámku v Lešné u Valašského Meziříčí. Průběžně jsou mapovány i církevní památky, z nichž nejdůležitější poznatky se vztahují k románskému kostelu sv. Václava v Hulíně nebo gotickému chrámu sv. Mořice v Kroměříži.