Moravia
Share
Tweet

Archive: Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů

Address

Horní náměstí 432/22, 779 00 Olomouc
1 / < >

Carlo Goldoni

Sluha dvou pánů

Skoro bleší cirkus
V Benátkách se v rodině Bisognosi schyluje k svatbě. Oboustranně výhodné zásnuby Pantalonovy dcery Clarice a syna doktora Lombardiho Silvia však svým příjezdem nečekaně překazí muž, kterému Pantalone Clarici zaslíbil dřív a který přišel vznést svůj nárok, ačkoli by měl být nade vší pochybnost mrtvý. Do toho se ve stejném hostinci ubytuje Florindo Aretusi, který onoho Turiňana zabil, a je na útěku. A oba mají jednoho sluhu, který se právě rozhodl, že sloužit dvěma pánům najednou prostě dokáže.
Jestli se mu to podaří a jestli je možné dodržet jedno slovo dané dvěma mužům se přesvědčíte ve hře plné záměn a nedorozumění, vtipných situačních kotrmelců a „lazzi“.          

Oblíbená a známá komedie slavného italského dramatika (kterou Národní divadlo v Praze s Miroslavem Donutilem v hlavní roli uvádí už téměř dvacet let) vychází z tradičních námětů a masek komedie dell´arte, které zároveň reformuje ve smyslu pravdivosti a nadčasovosti, takže vás možná překvapí, jak je aktuální i dnes. Na olomouckém jevišti se Sluha dvou pánů objevil naposledy v roce 1989; tentokrát v roli Truffaldina uvidíte Romana Vencla.


Délka představení: cca 2 hod. 50 min., 1 přestávka

Carlo Goldoni
Servant of Two Masters
Almost a flea’s circus

There’s going to be a wedding in the Bisognosi family in Venice. However, the mutually beneficial marriage of Pantalon’s daughter, Clarice, to Silvio, the son of Doctor Lombardi, is unexpectedly hindered by the arrival of a man who was promised to Clarice beforehand. He has come to claim his entitlement, although he should, beyond doubt, be already dead. Florindo Aretusi, who supposedly killed this Turino native and is on the run, is staying at the same place. In addition, both have the same servant, and he has just decided that he can indeed serve two masters at the same time. Whether the servant proves successful and can stick to the words given by two men will be evident in a play full of confusion and misunderstanding, comical situations, somersaults and “lazzi“. 

A favorite and well-known comedy of a famous Italian playwright (it has been playing at the National Theatre in Prague for almost twenty years now, with Miroslav Donutil as the main character), comes from traditional topics and masks of dell´arte comedy,. It also transforms the sense of truth and modernity, therefore, you may be surprised how up-to-date it actually is today. ´The Servant of Two Masters´ last appeared on the Olomouc stage in 1989, and is now reprised with Roman Vencl in the role of Truffaldino.       

Places & Venues

Horní náměstí 432/22, 779 00 Olomouc

Marker