Moravia
Share
Tweet

Archive: TRÉNINK SOUČASNÉHO TANCE

Address

1 / < >

JANA RYŠLAVÁWORKSHOPMOVE STUDIO

 

VSTUPENKY K DISPOZICI NA MÍSTĚ.

Tickets available on the spot.

Cena lekce / Single lesson price: 150,- / 90 min

permanentka na 10 lekcí / 10-lesson package: 1300,-

 

Zveme vás na pravidelné tréninky zaměřené na současné taneční techniky pod vedením pedagožky a tanečnice Jany Ryšlavé.Lekce jsou koncipovány tak, aby se zájemci mohli kdykoliv v průběhu roku zapojit a zlepšovat svou taneční techniku a dosavadní pohybové zkušenosti. /

We would like to invite you to attend regular classes focused on contemporary dance techniques and led by the teacher and choreographer Jana Ryšlavá. The lessons are conceived so as to allow the participants to join anytime along the year and improve their dance technique and deepen their movement experience.


Jana Ryslava

Vystudovala pedagogiku tance na HAMU a SEAD Salzburg Experimental Academy of Dance, kde

studovala pod vedením pedagogů jako Matej Kejžar (SLO), Libby Farr (USA/GER) Milan Kozánek

nebo Jozef Fruček.V poslední době se intenzivně věnuje pohybu v anatomických souvislostech,

improvizaci a prvkům upside-down v hodinách současného tance i v tanci s partnerem. Působila v

Bodhi Project (AT), kde tančila v projektech Vanessy Justice (USA) "My copy world" a Diego Gilla

(NL) "How music sounds". Zúčastnila se také unikátního projektu Hofburg bewegt pořádaného

rakouskou prezidentskou kanceláří a Tanzquartier ve Vídni.V současné době vyučuje na Janáčkově

konzervatoři a gymnáziu v Ostravě a púsobí v Divadle Unlimited.


Jana Ryšlavá

She received her degree in Dance pedagogy at the Music and Dance Faculty of the Academy of

Performing Arts and at SEAD Salzburg Experimental where she studied under Matej Kejžar (SLO),

Libby Farr (USA/GER), Milan Kozánek or Jozef Fruček. Lately, she has been dealing intensively with

anatomic connections in dance, with improvisation and upside-down elements in contemporary

dance classes and in partnering. She participated in Bodhi Project (AT), were she danced in projects

My Copy World by Vanessa Justice (USA) and How Music Sounds by Diego Gill (NL). She was also

part of a unique project Hofburg bewegt organized by the Austrian Office of Federal President and

Tanzquartier in Vienna. Currently, she teaches at the Janáček Conservatory and Grammar School in

Ostrava and works at Unlimited Theatre.

 

Co na sebe:

tepláky – alespoň pod kolena

tričko – s rukávem, ne tílko

Doporučujeme také mít sepnuté vlasy, dostatek pití a ručník na otírání v průběhu cvičení.

 

What to wear:

pants – at least knee-length

T-shirt – with sleeves, no tank tops

We recommend to have your hair pinned up, to bring something to drink and a towel to use during the class.