Moravia
Share
Tweet

Archive: Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970

Address

1 / < >

Respirium
Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970
15. 5. – 27. 9. 2015
Výstava sleduje dynamický vývoj uměleckého průmyslu, užitého umění a designu v letech 1870-1970. Prostřednictvím ikonických muzejních artefaktů stejně jako obyčejných užitkových předmětů reflektuje nejen rychle se střídající módy a formální styly, ale rovněž proměny společnosti a životního stylu.