Moravia
Share
Tweet

Archive: EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC 2015 – BESEDY

Address

1 / < >

TRADIČNÍ FESTIVAL V NOVÉ KRAJINĚ
pá – ne | 24. – 26. 4. | DIVADLO HUDBY | VSTUP VOLNÝ

Pořádá Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc.

„To, co je v nás lidského, je způsob, jak utváříme to mimolidské.“ 
Václav Cílek

Kulturní krajina. Komponované krajiny. Člověk – Krajina – Domov – Nitro. 

Zdeněk Neubauer podotkl o scénáři besed: „Je to taková společná porada o našem světě.“

Letos s Václavem Bělohradským, Alenou Wagnerovou, Stanislavem Komárkem, Pavlem Baršou, Jiřím Sádlem, Zdeňkem Pincem, Petrou Hanákovou, Zdeňkem Kratochvílem a mnohými dalšími.

V rámci Ekologických dnů můžete od 14. dubna zhlédnout v Divadle hudby výstavu Jany Kasalové Než zmizím kdesi v ulicích, která se zaměřuje na interpretaci krajiny a kartografie. K výstavě je připraven workshop s autorkou v pátek 24. 4. od 9 do 15 hodin.

Podrobný program naleznete na www.slunakov.cz, na FB skupině Ekologické dny Olomouc a na speciálních plakátech.